transport zwłok z zagranicy

IFS :: Transport zwłok z Norwegii - Polski Zakład pogrzebowy w Norwegii - Sprowadzenie zwłok z Norwegii

Sprowadzenie zwłok z Norwegii do Polski to oferta międzynarodowego zakładu pogrzebowego CHARON prowadzonego przez Mirosława Tyla, działającego z powodzeniem od wielu lat w Szczecinie. Nasza firma usługowa specjalizuje się w profesjonalnym transporcie zwłok i sprowadzeniu ciała lub szczątków zmarłego/zmarłej z zagranicy do miejsca jego/jej pochówku na specjalne życzenie bliskich.

Całodobowy kontakt +48 508 692 713

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Oferowany tu przewóz zmarłych z Norwegii do Polski przez naszą firmę odbywa się zawsze z zachowaniem należytej powagi tego wydarzenia oraz przestrzeganiem wszystkich niezbędnych procedur formalnych, które są niezbędne do przeprowadzenia transportu każdego ciała lub jego szczątków z zagranicy do naszego kraju. Bezpieczne i szybkie przekazanie zwłok lub prochów najbliższej rodzinie jest dla nas najwyższym priorytetem którego przestrzegamy zawsze.

Transport zwłok z Norwegii do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie po otrzymaniu specjalnego zezwolenia na sprowadzenie ciała lub prochów (szczątków) wydawanego przez konsula RP w Norwegii. W takim przypadku należy przedłożyć w Ambasadzie Republiki Polskiej w Oslo oryginały następujących dokumentów:

- Pozwolenie prezydenta lub starosty miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok lub prochów (szczątków) na terenie naszego kraju.
- Akt zgonu (Melding om dødsfall - wydawany dla Folkeregister) - w przypadku zgonów mających miejsce na terenie okręgu Oslo dokument wydawany jest przez Byfogdembete. W pozostałych przypadkach organem właściwym do wystawienia dokumentu jest Tingrett (sąd) bądź Lensmann (komendant policji).
UWAGA: Aby zarejestrować norweski akt zgonu w Polsce, winien on być opatrzony pieczęcią „Apostille”, która wydawana jest przez Fylkesmann.
- Zaświadczenie lekarskie o zgonie (Legeerklæring om dødsfall) - wydawane przez szpital norweski.
- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej (Smitteatest) - wydawane przez lekarza norweskiego.
- Policyjne zezwolenie na wywiezienie zwłok z terytorium Norwegii (Laisse Passe) - wydawane przez policję norweską.
- Zaświadczenie domu pogrzebowego stwierdzającego, że zwłoki/prochy zostały przygotowane do przewozu, złożone i zamknięte w metalowej trumnie/urnie, oraz ze trumna/urna nie zawiera niczego poza zwłokami/prochami.

Koszt sprowadzenia zwłok z Norwegii przez nasz zakład jest bardzo atrakcyjny na tle działającej w kraju konkurencji.

Cena za transport zwłok z Norwegii do Polski może się różnić w zależności od tego w jakim regionie Norwegii ostatnia podróż zmarłego ma swój początek i gdzie w Polsce się kończy. Przykładowo cena sprowadzenia zwłok na trasie Oslo (Norwegia) - Szczecin (Polska) wynosi od 6200 zł.

Czas sprowadzenia zwłok z Norwegii do Polski wynosi 3-4 dni robocze.

...............................................................................................

Transport av lik fra Norge til Polen - Import av lik fra Norge til Polen

Import av lik fra Norge til Polen er tilbudet av den internasjonale begravelsesbyrået CHARON, ledet av Miroslaw Tyl, som har hatt suksess i Szczecin i mange år. Vårt servicevirksomhet spesialiserer seg på profesjonell transport av lik og bringer kroppen eller rester av den avdøde / avdøde fra utlandet til stedet for hans begravelse på spesiell anmodning fra slektninger.
Transport av den avdøde fra Norge til Polen som tilbys av vårt firma, utføres alltid med alvorlig hendelse av dette arrangementet og overholdelse av alle nødvendige formelle prosedyrer som er nødvendige for å transportere kropp eller rester fra utlandet til vårt land. Sikker og rask levering av lik eller aske til nærmeste familie er vår høyeste prioritet som vi alltid følger.

Transport av lik fra Norge til Polen er bare mulig etter at du har fått en spesiell tillatelse til å ta med kroppen eller aske (rester) utstedt av den polske konsulen i Norge. I dette tilfellet må følgende dokumenter sendes til Republikken Polens ambassade i Oslo:

- Tillatelse til borgmesteren eller stjernestaten til byen i Polen for å bringe og begravet kropper eller aske (rester) i vårt land.
- Dødsertifikat (Melding om dødsfall - utstedt til Folkeregister) - ved dødsfall i fylket Oslo, er dokumentet utstedt av Byfogdembete. I andre tilfeller er den kompetente myndighet for utstedelse av dokumentet Tingrett (domstol) eller Lensmann (politimester).
VIKTIG: For å registrere et norsk dødsattest i Polen, skal det være forseglet "Apostille", som er utstedt av Fylkesmann.
- Legeerklæring om dødsfall - utstedt av et norsk sykehus.
- Medisinsk sertifikat om at død ikke skyldtes smittsom sykdom (Smitteatest) - utstedt av en norsk lege.
- Politiets tillatelse til å ta lik fra Norges territorium (Laisse Passe) - utstedt av det norske politi.
- Sertifikat av begravelsesstedet som angir at likene / aske er utarbeidet for transport, brettet og forseglet i en metallkiste / urn, og at kisten / urnen ikke inneholder noe annet enn lik / aske.

Kostnaden ved å importere lik fra Norge gjennom vår plante er veldig attraktiv i forhold til konkurransen i landet.

Prisen for transport av lik fra Norge til Polen kan variere avhengig av hvilken region i Norge den siste turen av den avdøde har sin opprinnelse og hvor den ender i Polen. Eksempelvis er prisen på å bringe lik på ruten Oslo (Norge) - Szczecin (Polen) fra 6.200 PLN.

Tiden for å bringe likene fra Norge til Polen er 3-4 virkedager.

Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie intrygujące Państwa pytania.

transport zwłok do polski, sprowadzenie zwłok do polski, przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok cena, transport zwłok, przewóz zwłok, przewoz zmarlego do polski, przewóz osoby zmarłej, międzynarodowe usługi pogrzebowe, międzynarodowy transport zwłok, sprowadzenie zwłok z Belgii, transport zwłok z niemiec cennik, Sprowadzenie zwłok z Norwegii, Transport zwłok z Norwegii, Transport zwłok ze Szwecji, Sprowadzenie zwłok ze Szwecji, sprowadzenie zwłok z danii

Kontakt

Infolinia 24h

GSM +48 5093328588

Tel. Stacjonarny 918854 773

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Konto użytkownika

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0187