transport zwłok z zagranicy

IFS :: Transport zwłok z Anglii - Polski zakład pogrzebowy w Anglii - Sprowadzenie zwłok z Anglii

Sprowadzenie zwłok z Anglii do Polski to oferta międzynarodowego zakładu pogrzebowego CHARON prowadzonego przez Mirosława Tyla, działającego z powodzeniem od wielu lat w Szczecinie. Nasza firma usługowa specjalizuje się w profesjonalnym transporcie zwłok i sprowadzeniu ciała lub szczątków zmarłego/zmarłej z zagranicy do miejsca jego/jej pochówku na specjalne życzenie bliskich

Całodobowy kontakt +48 508 692 713

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Oferowany tu przewóz zmarłych z Anglii do Polski przez naszą firmę odbywa się zawsze z zachowaniem należytej powagi tego wydarzenia oraz przestrzeganiem wszystkich niezbędnych procedur formalnych, które są niezbędne do przeprowadzenia transportu każdego ciała lub jego szczątków z zagranicy do naszego kraju. Bezpieczne i szybkie przekazanie zwłok lub prochów najbliższej rodzinie jest dla nas najwyższym priorytetem którego przestrzegamy zawsze.

Transport zwłok z Anglii i terenu Wielkiej Brytanii do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie po otrzymaniu specjalnego zezwolenia na sprowadzenie ciała lub prochów (szczątków) wydawanego przez konsula RP w Wielkiej Brytanii. W takim przypadku należy przedłożyć w Ambasadzie Republiki Polskiej w Londynie oryginały następujących dokumentów:

- Pozwolenie prezydenta lub starosty miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok lub prochów (szczątków) na terenie naszego kraju.
- Akt zgonu zmarłego.
- Zaświadczenie o kremacji zwłok.
- Zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną (Free From Infection).
- Zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku.
- Zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej
5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać.

Koszt sprowadzenia zwłok z Anglii przez nasz zakład jest bardzo atrakcyjny na tle działającej w kraju konkurencji.

Cena za transport zwłok z Anglii do Polski może się różnić w zależności od tego w jakim regionie Szwecji  ostatnia podróż zmarłego ma swój początek i gdzie w Polsce się kończy. Przykładowo cena sprowadzenia zwłok na trasie Londyn (Anglia) - Szczecin (Polska) wynosi od 6200 zł.

Czas sprowadzenia zwłok z Anglii do Polski wynosi 3-4 dni robocze.

..............................................................................................

Transport of corpses from England to Poland - Bringing corpses from England to Poland

Bringing corpses from England to Poland is the offer of the international funeral parlor CHARON run by Mirosław Tyl, successfully operating in Szczecin for many years. Our service company specializes in the professional transport of corpses and bringing the body or remains of the deceased / deceased from abroad to the place of his / her burial at the special request of relatives.
The transport of deceased from England to Poland offered by our company is always carried out with due seriousness of this event and compliance with all the necessary formal procedures that are necessary to transport any body or its remains from abroad to our country. Safe and quick delivery of corpses or ashes to the closest family is our highest priority which we always follow.

The transport of corpses from England and the area of ​​Great Britain to Poland is possible only after obtaining a special permit to bring the body or ashes (remains) issued by the Polish Consul in Great Britain. In this case, the following documents must be submitted to the Embassy of the Republic of Poland in London:

- Permission of the mayor or the starosta of the city in Poland to bring and buried bodies or ashes (remains) in our country.
- Death certificate of the deceased.
- Certificate of cremation of corpses.
- Medical certificate that death was not related to a disease from the infectious (Free From Infection).
- A funeral director's certificate that the ashes were placed in a sealed, fail-safe container.
- Certificate of the funeral parlor dealing with transport that the corpse has been inserted into a metal coffin containing at least one layer of absorbent material at least at least
5 cm, and the metal coffin was duly soldered and put into a wooden box in such a way that it could not move in it.

The cost of bringing corpses from England through our factory is very attractive compared to the competition in the country.

The price for transporting corpses from England to Poland may vary depending on which region of Sweden the last trip of the deceased has its origin and where it ends in Poland. For example, the price for bringing corpses on the London (England) - Szczecin (Poland) route is from PLN 6,200.

The time to bring the corpse from England to Poland is 3-4 business days.

Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie intrygujące Państwa pytania.

transport zwłok do polski, sprowadzenie zwłok do polski, przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok cena, transport zwłok, przewóz zwłok, przewoz zmarlego do polski, przewóz osoby zmarłej, międzynarodowe usługi pogrzebowe, międzynarodowy transport zwłok, sprowadzenie zwłok z Belgii, transport zwłok z niemiec cennik, Sprowadzenie zwłok z Norwegii, Transport zwłok z Norwegii, Transport zwłok ze Szwecji, Sprowadzenie zwłok ze Szwecji, sprowadzenie zwłok z danii

Kontakt

Infolinia 24h

GSM +48 5093328588

Tel. Stacjonarny 918854 773

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Konto użytkownika

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0161