transport zwłok z zagranicy

IFS :: Transport zwłok ze Szwecji - Sprowadzenie zwłok ze Szwecji - Polski zakład pogrzebowy w Szwecji

Sprowadzenie zwłok ze Szwecji do Polski to oferta międzynarodowego zakładu pogrzebowego CHARON prowadzonego przez Mirosława Tyla, działającego z powodzeniem od wielu lat w Szczecinie. Nasza firma usługowa specjalizuje się w profesjonalnym transporcie zwłok i sprowadzeniu ciała lub szczątków zmarłego/zmarłej z zagranicy do miejsca jego/jej pochówku na specjalne życzenie bliskich.

Całodobowy kontakt +48 508 692 713

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Oferowany tu przewóz zmarłych ze Szwecji do Polski przez naszą firmę odbywa się zawsze z zachowaniem należytej powagi tego wydarzenia oraz przestrzeganiem wszystkich niezbędnych procedur formalnych, które są niezbędne do przeprowadzenia transportu każdego ciała lub jego szczątków z zagranicy do naszego kraju. Bezpieczne i szybkie przekazanie zwłok lub prochów najbliższej rodzinie jest dla nas najwyższym priorytetem którego przestrzegamy zawsze.

Transport zwłok ze Szwecji do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie po otrzymaniu specjalnego zezwolenia na sprowadzenie ciała lub prochów (szczątków) wydawanego przez konsula RP w Szwecji. W takim przypadku należy przedłożyć w Ambasadzie Republiki Polskiej w Sztokholmie oryginały następujących dokumentów:

- Pozwolenie prezydenta lub starosty miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok lub prochów (szczątków) na terenie naszego kraju.
- Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie zwłok.
- Akt zgonu („Dödsfallsintyg med släktutredning. Registerutdrag” lub ”Underrättelse om dödsfall” lub ”Registerutdrag (Följande uppgifter lämnas om den avlidne)”- dokumenty  wydawane przez Skatteverket, Urząd Podatkowy i Ewidencji Ludności).
- W przypadku trumny: zaświadczenie o przyczynach zgonu (Dödsorsakintyg - dokument wydawany przez szpital lub instytut medycyny sądowej).
- W przypadku urny: zaświadczenie o kremacji.

Proszę zwrócić uwagę, iż dokument „Dödsfallsintygmed släktutredning.Registerutdrag” nie  zawiera miejsca zgonu. Takie dane znajdują się w„Underrättelse om dödsfall”(akt zgonu, wydawany wyłącznie dla obywateli polskich zarejestrowanych w Szwecji) lub  w „Dödsbevis” (Świadectwo zgonu - dokument medyczny, wydawany przez szpital lub Krajową Radę Zdrowia i Opieki Społecznej „Socialstyrelsen”).

PRZEWÓZ URNY: Techniczne wymogi urny z prochami:
- Prochy powinny zostać umieszczone w szczelnie zalutowanym wkładzie, a następnie umieszczony w urnie.
- Urna może zostać przewieziona do Polski przez zakład pogrzebowy, osobę prywatna, lub przesłana pocztą.
- W każdym przypadku należy transportować urnę wraz z oryginałem zaświadczenia konsularnego.

Koszt sprowadzenia zwłok ze Szwecji przez nasz zakład jest bardzo atrakcyjny na tle działającej w kraju konkurencji.

Cena za transport zwłok ze Szwecji do Polski może się różnić w zależności od tego w jakim regionie Szwecji ostatnia podróż zmarłego ma swój początek i gdzie w Polsce się kończy. Przykładowo cena sprowadzenia zwłok na trasie Sztokholm (Szwecja) - Szczecin (Polska) wynosi od 6200 zł.

Czas sprowadzenia zwłok ze Szwecji do Polski wynosi 3-4 dni robocze.

................................................................................................

Transport av lik från Sverige till Polen - Att ge lik från Sverige till Polen

Liket fördes från Sverige att kunna erbjuda denna polska internationella begravnings CHARON leds av Mirosław Tyl, arbetar framgångsrikt under många år i Szczecin. Vår service företag som specialiserat sig på professionella transportorgan och föra kroppen eller resterna av döda / avlidne från utlandet till platsen för hans / hennes begravning på särskild begäran av anhöriga.
Erbjuds att transportera döda här från Sverige till polska av vårt företag är alltid med vederbörlig allvaret i händelsen och iakttagande av alla nödvändiga formella förfaranden som är nödvändiga för transport av kroppen eller någon av hans kvarlevor från utlandet till vårt land. Säker och snabb leverans av lik eller aska till närmaste familj är vår högsta prioritet som vi alltid följer.

Transport av lik från Sverige till polska är endast möjligt efter att ha fått särskilt tillstånd för att få kroppen eller aska (rester) som utfärdats av den polska konsul i Sverige. I det här fallet bör originalet av följande dokument lämnas in till Republiken Polens ambassad i Stockholm:

- tillåta presidenten eller guvernören i staden i Polen för att få och begrava resterna eller aska (kvarstår) i vårt land.
- Begäran om intyg om att få lik.
- Död certifikat ( "MD Dödsfallsintyg släktutredning Registerutdrag" eller "om Underrättelse dödsfall" eller "Registerutdrag (följande uppgifter Om den lämnas avlidne)" - handlingar utfärdade av Skatteverket, Office of Tax och registrering av befolkningen).
- I fallet med kistan: ett intyg om dödsorsaker (Dödsorsakintyg - ett dokument utfärdat av sjukhuset eller institutet för rättsmedicin).
- Vid en omröstningsbox: kremeringscertifikat.

Observera att dokumentet "Dödsfallsintygmed släktutredning.Registerutdrag" inte innehåller någon dödsort. Sådana data kan hittas i "Underrättelse Om dödsfall" (dödsattest, endast utfärdas för polska medborgare folkbokförda i Sverige) eller "Dödsbevis" (The dödsattest - medicinskt dokument som utfärdats av sjukhuset eller Socialstyrelsen Social "Socialstyrelsen").

URNY TRANSPORT: Tekniska krav i urnen med droger:
- Asten ska placeras i en förseglad patron och placeras sedan i urinen.
- Kisten kan transporteras till Polen av en begravningsdirektör, en privatperson, eller skickas per post.
- I varje fall bör du transportera urnen med originalet av det konsulära intyget.

Kostnaden för att ta med lik från Sverige via vår anläggning är väldigt attraktiv jämfört med tävlingen i landet.

Priset för transport av lik från Sverige till den polska kan variera beroende på vilken del av Sverige som dog förra resa har en början och i Polen, där den slutar. Till exempel priset på föra lik från Stockholm (Sverige) - är Szczecin (Polen) från 6200 zł.

Tiden att ta med liket från Sverige till Polen är 3-4 arbetsdagar.

Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie intrygujące Państwa pytania.

transport zwłok do polski, sprowadzenie zwłok do polski, przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok cena, transport zwłok, przewóz zwłok, przewoz zmarlego do polski, przewóz osoby zmarłej, międzynarodowe usługi pogrzebowe, międzynarodowy transport zwłok, sprowadzenie zwłok z Belgii, transport zwłok z niemiec cennik, Sprowadzenie zwłok z Norwegii, Transport zwłok z Norwegii, Transport zwłok ze Szwecji, Sprowadzenie zwłok ze Szwecji, sprowadzenie zwłok z danii

Kontakt

Infolinia 24h

GSM +48 5093328588

Tel. Stacjonarny 918854 773

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Konto użytkownika

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0133