transport zwłok z zagranicy

IFS :: Transport zwłok z Holandii do Polski - Polski zakład pogrzebowy w Holandii - Sprowadzenie zwłok z Holandii

Sprowadzenie zwłok z Holandii do Polski to oferta międzynarodowego zakładu pogrzebowego CHARON prowadzonego przez Mirosława Tyla, działającego z powodzeniem od wielu lat w Szczecinie. Nasza firma usługowa specjalizuje się w profesjonalnym transporcie zwłok i sprowadzeniu ciała lub szczątków zmarłego/zmarłej z zagranicy do miejsca jego/jej pochówku na specjalne życzenie bliskich.

Całodobowy kontakt +48 508 692 713

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Oferowany tu przewóz zmarłych z Holandii do Polski przez naszą firmę odbywa się zawsze z zachowaniem należytej powagi tego wydarzenia oraz przestrzeganiem wszystkich niezbędnych procedur formalnych, które są niezbędne do przeprowadzenia transportu każdego ciała lub jego szczątków z zagranicy do naszego kraju. Bezpieczne i szybkie przekazanie zwłok lub prochów najbliższej rodzinie jest dla nas najwyższym priorytetem którego przestrzegamy zawsze.

Transport zwłok z Holandii do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie po otrzymaniu specjalnego zezwolenia na sprowadzenie ciała lub prochów (szczątków) wydawanego przez konsula RP w Holandii. W takim przypadku należy przedłożyć w Ambasadzie Republiki Polskiej w Hadze oryginały następujących dokumentów:

- Pozwolenie prezydenta lub starosty miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok lub prochów (szczątków) na terenie naszego kraju.
- Akt zgonu zmarłego.
- Zaświadczenie o kremacji zwłok.
- Zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną.
- Dokument upoważniający do przewozu zwłok (LAISSEZ-PASSER).
- Zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać.
- Zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że urna jest z metalu i zawiera wyłącznie prochy osoby zmarłej.

Koszt sprowadzenia zwłok z Holandii przez nasz zakład jest bardzo atrakcyjny na tle działającej w kraju konkurencji.

Cena za transport zwłok z Holandii do Polski może się różnić w zależności od tego w jakim regionie Holandii ostatnia podróż zmarłego ma swój początek i gdzie w Polsce się kończy. Przykładowo cena sprowadzenia zwłok na trasie Haga (Holandia) - Szczecin (Polska) wynosi od 6200 zł.

Czas sprowadzenia zwłok z Holandii do Polski wynosi 3-4 dni robocze.

.................................................................................................

Leichentransport von Holland nach Polen - Reduzierung der Leichen von Holland nach Polen

Het lijk werd gebracht vanuit Nederland naar een Poolse internationale begrafenis CHARON geleid door Mirosław Tyl, met succes actief voor vele jaren in Szczecin bieden. Onze service bedrijf gespecialiseerd in professionele vervoersorganisaties brengen van het lichaam of overblijfselen van de doden / overledene vanuit het buitenland naar de plaats van zijn / haar begrafenis op speciaal verzoek van familieleden.
Hier aangeboden vervoeren de doden vanuit Nederland naar het Pools door ons bedrijf is altijd met de nodige ernst van de gebeurtenis en de naleving van alle noodzakelijke formele procedures die nodig zijn voor het vervoer van het lichaam of een van zijn overblijfselen uit het buitenland naar ons land. Veilige en snelle levering van lijken of as aan de naaste familie is onze hoogste prioriteit die we altijd volgen.

Het vervoer van lijken in het Pools vanuit Nederland is alleen mogelijk na het ontvangen van speciale toestemming om het lichaam of as (resten), uitgegeven door de Poolse consul in Nederland te brengen. In dat geval moeten de volgende documenten worden ingediend bij de Ambassade van de Republiek Polen in Den Haag:

- Toestemming van de burgemeester of de starosta van de stad in Polen om lichamen of as (overblijfselen) in ons land te brengen en begraven.
- Overlijdensakte van de overledene.
- Certificaat van crematie van lijken.
- Medisch attest dat de dood niet gerelateerd was aan een infectieziekte.
- Document voor het vervoer van lijken (LAISSEZ-PASSER).
- certificaat begrafenisondernemer behandelen transport van het lichaam werd in een metalen kist, omvattend een onderlaag stoffen absorberen van een dikte van ten minste 5 cm, en de kist metaal zorgvuldig gesoldeerd en in een houten doos zodanig dat het niet mogelijk in de bewegen.
- Een certificaat van een begrafenisondernemer dat de urn van metaal is en alleen de as van de overledene bevat.

De kosten voor het importeren van lijken uit Nederland door onze fabriek zijn zeer aantrekkelijk in vergelijking met de concurrentie in het land.

Prijs voor het transport van het lichaam vanuit Nederland naar de Poolse kunnen variëren, afhankelijk van welk deel van Nederland, die stierf laatste tocht heeft een begin en in Polen, waar het eindigt. Bijvoorbeeld, de prijs van het brengen van lijken op de route Den Haag (Nederland) - Szczecin (Polen) is van PLN 6.200.

De tijd om het lijk vanuit Nederland naar Polen te brengen is 3-4 werkdagen.

Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie intrygujące Państwa pytania.

transport zwłok do polski, sprowadzenie zwłok do polski, przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok cena, transport zwłok, przewóz zwłok, przewoz zmarlego do polski, przewóz osoby zmarłej, międzynarodowe usługi pogrzebowe, międzynarodowy transport zwłok, sprowadzenie zwłok z Belgii, transport zwłok z niemiec cennik, Sprowadzenie zwłok z Norwegii, Transport zwłok z Norwegii, Transport zwłok ze Szwecji, Sprowadzenie zwłok ze Szwecji, sprowadzenie zwłok z danii

Kontakt

Infolinia 24h

GSM +48 5093328588

Tel. Stacjonarny 918854 773

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Konto użytkownika

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0131