transport zwłok z zagranicy

IFS :: Transport zwłok z Niemiec Cennik - Sprowadzenie zwłok z Niemiec - Polski zakład pogrzebowy w Niemczech

Sprowadzenie zwłok z Niemiec do Polski to oferta międzynarodowego zakładu pogrzebowego CHARON prowadzonego przez Mirosława Tyla, działającego z powodzeniem od wielu lat w Szczecinie. Nasza firma usługowa specjalizuje się w profesjonalnym transporcie zwłok i sprowadzeniu ciała lub szczątków zmarłego/zmarłej z zagranicy do miejsca jego/jej pochówku na specjalne życzenie bliskich.

Całodobowy kontakt +48 508 692 713

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Oferowany tu przewóz zmarłych z Niemiec do Polski przez naszą firmę odbywa się zawsze z zachowaniem należytej powagi tego wydarzenia oraz przestrzeganiem wszystkich niezbędnych procedur formalnych, które są niezbędne do przeprowadzenia transportu każdego ciała lub jego szczątków z zagranicy do naszego kraju. Bezpieczne i szybkie przekazanie zwłok lub prochów najbliższej rodzinie jest dla nas najwyższym priorytetem którego przestrzegamy zawsze.

Transport zwłok z Niemiec do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie po otrzymaniu specjalnego zezwolenia na sprowadzenie ciała lub prochów (szczątków) wydawanego przez konsula RP w Niemczech. W takim przypadku należy przedłożyć w Ambasadzie Republiki Polskiej w Berlinie oryginały następujących dokumentów:

- Pozwolenie prezydenta lub starosty miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok lub prochów (szczątków) na terenie naszego kraju. (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania zezwolenia/decyzji: międzynarodowy akt zgonu, świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu zawierające informację, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną).
- Akt zgonu zmarłego w języku niemieckim /STERBEURKUNDE/ lub na druku wielojęzycznym /AUSZUG AUS DEM STERBEEINTRAG/) albo zaświadczenie właściwego niemieckiego urzędu stanu cywilnego poświadczające, iż wystawienie takiego aktu nie było możliwe /BESCHEINIGUNG ÜBER ZURÜCKSTELLUNG EINER STERBEURKUNDE/ (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania aktu zgonu przez niemiecki urząd stanu cywilnego: akt urodzenia osoby zmarłej na druku wielojęzycznym, akt małżeństwa osoby zmarłej na druku wielojęzycznym w przypadku osoby, która pozostawała w związku małżeńskim).
- Zaświadczenie o kremacji zwłok (EINÄSCHERUNGSBESCHEINIGUNG).
- Dokument upoważniający do przewozu zwłok (LEICHENPASS).

Koszt sprowadzenia zwłok z Niemiec przez nasz zakład jest bardzo atrakcyjny na tle działającej w kraju konkurencji.

Cena za transport zwłok z Niemiec do Polski może się różnić w zależności od tego w jakim regionie Niemiec ostatnia podróż zmarłego ma swój początek i gdzie w Polsce się kończy. Przykładowo cena sprowadzenia zwłok na trasie Berlin (Niemcy) - Szczecin (Polska) wynosi od 3500 zł. z trumną.

Czas sprowadzenia zwłok z Niemiec do Polski wynosi 3-4 dni robocze.

................................................................................................

Leichentransport von Deutschland nach Polen - Verringerung der Leichen von Deutschland nach Polen

Die Leiche von Deutschland nach Polen zu bringen, ist das Angebot des internationalen Bestattungsunternehmens CHARON unter der Leitung von Mirosław Tyl, der seit vielen Jahren erfolgreich in Stettin tätig ist. Unser Dienstleistungsunternehmen ist auf den professionellen Transport von Leichen spezialisiert und bringt die Leiche oder die Überreste des Verstorbenen / Verstorbenen aus dem Ausland an den Ort seiner Bestattung auf besondere Anfrage von Angehörigen.
Der Transport des Verstorbenen aus Deutschland nach Polen, der von unserem Unternehmen angeboten wird, wird immer mit der gebührenden Ernsthaftigkeit dieses Ereignisses und der Einhaltung aller erforderlichen formellen Verfahren durchgeführt, die erforderlich sind, um jede Leiche oder ihre Überreste aus dem Ausland in unser Land zu transportieren. Die sichere und schnelle Lieferung von Leichen oder Asche an die nächste Familie ist unsere oberste Priorität, der wir immer folgen.

Der Transport von Leichen von Deutschland nach Polen ist nur möglich, wenn eine Sondergenehmigung für die Beförderung der Leiche oder Asche (Überreste) des polnischen Konsuls in Deutschland eingeholt wurde. In diesem Fall sollten die Originale der folgenden Dokumente bei der Botschaft der Republik Polen in Berlin eingereicht werden:

- Erlaubnis des Bürgermeisters oder der Starosta der Stadt in Polen, Leichen oder Asche (Überreste) in unser Land zu bringen und zu begraben. (Für die Erteilung einer Genehmigung / Entscheidung möglicherweise erforderliche Dokumente: eine internationale Sterbeurkunde, ein ärztliches Zeugnis über die Todesursache einschließlich der Information, dass die Person nicht an einer Infektionskrankheit gestorben ist).
- Sterbeurkunde des Verstorbenen in deutscher Sprache / STERBEURKUNDE / lub na druk języjęzycznych / AUSZUG AUS DEM STERBEEINTRAG /) oder Bescheinigung des zuständigen deutschen Standesamtes, aus der hervorgeht, dass die Ausstellung einer solchen Tat nicht möglich war / für die Ausstellung einer Sterbeurkunde durch das deutsche Standesamt erforderlich: Die Geburtsurkunde einer Person, die auf einem mehrsprachigen Abzug gestorben ist, die Heiratsurkunde einer Person, die auf einer mehrsprachigen Abschrift für eine verheiratete Person gestorben ist.)
- Bescheinigung über die Einäscherung von Leichen (EINÄSCHERUNGSBESCHEINIGUNG).
- Dokument zur Genehmigung des Leichentransportes (LEICHENPASS).

Die Kosten für den Transport von Leichen aus Deutschland durch unser Werk sind vor dem Hintergrund der Konkurrenz im Land sehr attraktiv.

Der Preis für den Transport von Leichen von Deutschland nach Polen kann variieren, je nachdem in welcher Region Deutschlands die letzte Reise des Verstorbenen seinen Ursprung hat und wo er in Polen endet. Zum Beispiel kostet der Transport von Leichen auf der Strecke Berlin (Deutschland) - Stettin (Polen) 3500 PLN. mit einem Sarg.

Die Zeit, die Leichen von Deutschland nach Polen zu bringen, beträgt 3-4 Werktage.

Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie intrygujące Państwa pytania.

transport zwłok do polski, sprowadzenie zwłok do polski, przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok cena, transport zwłok, przewóz zwłok, przewoz zmarlego do polski, przewóz osoby zmarłej, międzynarodowe usługi pogrzebowe, międzynarodowy transport zwłok, sprowadzenie zwłok z Belgii, transport zwłok z niemiec cennik, Sprowadzenie zwłok z Norwegii, Transport zwłok z Norwegii, Transport zwłok ze Szwecji, Sprowadzenie zwłok ze Szwecji, sprowadzenie zwłok z danii

Kontakt

Infolinia 24h

GSM +48 5093328588

Tel. Stacjonarny 918854 773

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Konto użytkownika

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0147